Konferencie na serveri lists.pantsfullofunix.net - Správcovské linky

Vitajte!

Na serveri lists.pantsfullofunix.net momentálne nie sú verejne prístupné konferencie spravované Mailman.Pre konfiguráciu konferencie, ktorá nie je verejne prístupná zadajte URL podobné tomuto, ale na koniec za „/“ pridajte názov konferencie. Ak máte dostatočné práva, môžete založiť novú konferenciu.

Všeobecné informácie o konferenciách sú na informačnej stránke konferencie.

(Dotazy a pripomienky zasielajte na mailman@lists.pantsfullofunix.net.)


Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered